wirtualny_cmentarz_w_krempachach.jpg

Cmentarz Parafialny w Krempachach Zapal znicz i postaw kwiaty.

Palące się znicze
ostatnie 72 godz.
7
Zostawione kwiaty
ostatnie 29 dni
57
Ostatnio zapalone znicze
Ostatnio postawione kwiaty
† A/Apolonia Z/Zigmond/
† Szymon/Š imon Zygmond/Zigmond
† Walenty/Valent Pietraszek/ Petrášek
† Maria Rabska
† Walenty Łojek
† Genowefa/Genoveva Solava

===/ ŹLE !!! /===

† Jan/Ján Łukasz/Lukáš
† Jan Surma
† Wojciech Łojek
† Anna Surma/*1930
† Maria/Mária Mazurek/Mazurková/r.Petrášková
† NN NN
† Elżbieta Pitek
† Maria/Mária Brzyzek/Brižek
† Jakub Surma
† Elżbieta(rod.Krištofeková ) Surma/Surmová
† Michal Tomaškovič/Tomaskovits
† Maciej Mosz
† Marcin Galuś
† Maria Tomaszkowicz
† Jan Tomaszkowicz
† Maciej Gaweł/*1875
† Jan Broński
† Józef/*1934/krótki nagrobek/ Moś
† Irena Bizub
† Jan Bizub
† Maria/1851/krótki nagrobek/ Pitoniak/z Satalów
† Maria/Mária Bizub
† Jakub Bizub
† Walenty/Valent Mazurek
† Marcin/Martin Bizub
† Maria/Mária Bizub
† Wojciech Galiniak
† NN NN

===/ ŹLE !!! /===

† Anna Tomaszkowicz/Tomaškovič
† Maria Paluch
† Alojzy Paluch
† Walenty Pietraszek/drewniany krzyż/*
† Jan/drugi pochówek Pietraszek/Petrášek
† Anna Król
† NN NN
† Walenty Kozub
† Maria/Mária Łojek/Lojek
† Franciszek/František Lorenc
† Michał/Michal Moś
† Anna Surma
† Paweł/Pavol Pacyga/Paciga
† Anna Pacyga
† Rozalia Surma
† Jan Moś
† Andrzej Gryguś